top of page

...

Counseling

 

Als je in je leven te maken krijgt met gebeurtenissen van rouw, verlies en er mogelijk zingevingsvragen ontstaan, kun je hier op enig moment in vastlopen. Met name als het gaat om situaties die al wat langer duren, waar je te maken hebt met meerdere vormen van verlies en ook waar het gaat om hoe je leven (opnieuw) vorm te geven.  Dit brengt als vanzelf vragen en emoties met zich mee die door de omgeving niet altijd begrepen worden. Wellicht is het voor ook voor jezelf onbegrijpelijk en voelt het alsof je jezelf niet meer herkent.

Counseling kan je helpen in dergelijke situaties. Counseling is een vorm van psychologische hulpverlening die gericht om jou te ondersteunen in het omgaan met de situatie en ook om toe te werken naar concrete doelen. Als counselor ben ik onafhankelijk en kijk ik onbevooroordeeld tegen jouw situatie aan. Er is alle ruimte om je verhaal te vertellen en stil te staan bij wat er gebeurt is en waar je het in het dagelijks leven misschien niet (meer) over hebt. 
 

Werkwijze
Counseling start met kennismaken en het in kaart brengen van je situatie en je wens. Vervolgens verkennen we in de gesprekken samen jouw mogelijkheden en hoe je die in de praktijk kunt brengen. De tijd die hiervoor nodig is, is afhankelijk van je wens en omstandigheden. Gemiddeld zijn 3-5 gesprekken genoeg om zelf verder te kunnen.

Samenwerking Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) 

Mijn beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) is een
samenwerking aangegaan met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). Deze samenwerking maakt het mogelijk om elkaars kennis te delen en te gebruiken ten behoeve van patiënten met de ziekte van Crohn en patiënten met colitis ulcerosa. Deze chronische ontstekingen van het maag-darmkanaal ofwel Inflammatory Bowel
Diseases (IBD) genoemd, kunnen grote en zelfs invaliderende gevolgen hebben voor zowel het privéleven als de werksituatie van de, veelal jonge, patiënten. Ik maak deel uit van de groep therapeuten die ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van IBD. Hierdoor kan ik IBD-patiënten en hun naasten begeleiding bieden bij de invloed van de ziekte op hun dagelijks leven.

bottom of page