top of page

...

EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een wetenschappelijk aangetoonde werkzame behandeling bij ingrijpende, schokkende gebeurtenissen en trauma's. 

Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op je leven heeft, kan als traumatisch beschouwd worden. Voorbeelden hiervan zijn een ongeval, (seksueel) geweld, natuurrampen, verlieservaringen. Deze opsomming is zeker niet compleet. Je kunt zeggen dat alles wat blijft terugkomen door bijvoorbeeld 'flashbacks' en een negatief effect op je leven heeft, als traumatisch beschouwd kan worden. 

 

EMDR is ruim 25 jaar geleden beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro en is sindsdien verder ontwikkeld tot een effectieve therapeutische methode. 

Werkwijze

In een EMDR sessie wordt de mogelijke oorzaak van je klachten besproken en worden individuele omstandigheden en omgevingsfactoren in kaart gebracht. Het doel wat je wilt bereiken is richtinggevend voor de insteek van de behandeling. 

Een EMDR behandeling duurt gemiddeld 1,5 a 2 uur. Vervolgbehandelingen duren meestal korter, tot een uur. 

In de behandeling zelf wordt gebruik gemaakt van een koptelefoon met geluid, de zogenaamde tikjes, en handebewegingen van therapeut. Deze stimuleren de hersenen, waardoor het verwerkingssysteem op gang komt. 

 

Na afloop kun je direct effect ervaren van de behandeling. Klachten kunnen minder zijn en de herinnering aan de gebeurtenis kan neutraler of verder weg aanvoelen. Daarnaast kun je ook bijwerkingen ervaren als vermoeidheid of meer emoties, dromen etc. Deze bijwerkeningen duren meestal gemiddeld 3 dagen en nemen daarna  weer af. Dit zijn normale reacties die aangeven dat je systeem aan het werk is met het verwerkingsproces. 

De tijd tussen behandelingen is idealiter 1-2 weken. Afhankelijk van het probleem en doel, kun je in een aantal sessies effect merken. 

bottom of page