Praktisch
 
Tarief
Particulieren
Een individuele sessie kost € 90,00 en duurt 60 minuten. 
Vergoeding zorgverzekeraars en werkgever
Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging LVPW en koepelvereniging RBCZ. Zij hebben collectieve overeenkomsten met de meeste zorgverzekeraars, zodat sessies vergoed kunnen worden uit de aanvullende verzekering. Dit heeft geen invloed op je eigen risico, wat betekent dat sessies die je bij mij volgt niet ten koste gaan van je eigen risico.  Hoeveel vergoed wordt, is afhankelijk van je verzekering. 
Klik hier voor de vergoedingen per zorgverzekeraar.
Is je hulpvraag werk gerelateerd, dan zijn werkgevers vaak bereid te investeren in de begeleiding. Bijvoorbeeld ter voorkoming van langdurig verzuim. Ook in het kader van de Wet Poortwachter is geld beschikbaar voor re-integratiebegeleiding.
Er is geen verwijzing nodig van je huisarts. Je kunt op korte termijn terecht.
Bedrijven
Voor bedrijven maak ik graag een voorstel op maat. 
Privacy
Privacy en integriteit zijn belangrijk in mijn werk en ik ga er zorgvuldig mee om.  De nieuwe privacywet (AVG) treedt per 25 mei 2018 in werking. Hier kun je lezen hoe ik met deze wettelijke verplichting omga en wat dit voor jouw gegevens betekent.    
Algemene voorwaarden
Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze kun je hier vinden